• bTV International е политематичен канал, предназначен основно за българските граждани, живеещи извън територията на родината ни. Фокусът му ще са всички възрастови групи, мъже и жени, обитаващи всички краища на света, но търсещи връзка с България или това което се случва там. Аудиторията на канала има семейство, роднини или близки в България и желае да поддържа ...