Услугата VOYO е достъпна само на територията на България.

  • Ако имате абонамент за VOYO, направен в България, услугата предоставя възможност за достъп до съответните заглавия и когато временно се намирате в друга държава членка на Европейския съюз. В случай, че имате такъв абонамент и в момента сте временно на територията на страна от ЕС, моля въведете своите данни за вход и ще имате достъп до пълния каталог на VOYO.
    Екипът на VOYO