ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
(в сила от 07.07.2017 г.)


I. Обхват на промоцията

1. Промоцията се прилага за следните категории потребители на аудио-визуалната медийна услуга по заявка „Voyo”, предоставяна от бТВ на територията на Република България („услугата”).

      1.1. Настоящи (активни) – потребители, регистрирани на www.voyo.bg, които имат активен абонамент и ползват услугата, при условие че абонаментът им изтича в рамките на периода на промоцията и не се подновява автоматично;

      1.2. Бъдещи (нови) – потребители, които не са се регистрирали на www.voyo.bg и не са ползвали услугата;

      1.3.Бивши (неактивни) – потребители, извършили регистрация на www.voyo.bg, които са ползвали услугата, но в периода на промоцията нямат активен абонамент и не ползват услугата.

2. Промоцията се прилага единствено за ползване на услугата чрез абонаментен достъп (Subscription Video-on-Demand) и не се прилага за достъп до конкретно заглавие (Pay Per View).II. Период на промоцията

1. Промоцията започва на 7 юли 2017 г. и продължава до 31 август 2017 г., включително.III. Механизъм и условия за участие в промоцията

1. Потребител, който в периода на промоцията заплати с кредитна или дебитна карта ползване на услугата за 1-месечен, 6-месечен или 12-месечен абонаментен период, ще има възможност да получи един безплатен допълнителен месец към избраният от него абонаментен план.

2. Промоционалните условия важат единствено за заплащане с дебитна или кредитна карта VISA, VISA Electron, MasterCard или Maestro посредством регистрация на интернет страницата http://voyo.fibank.bg

3. Промоционалните условия важат само за гореизброените абонаментни периоди като абонаментният период по т. 1 започва да тече от датата на активирането му. При избор на 15-дневен абонаментен план, клиентът не може да се възползва от условията на промоцията.

4. Условията на промоцията не могат да се комбинират с други преференциални условия, предоставяни от бТВ на потребителите във връзка с ползването на услугата.IV. Организатор

1. „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК (бТВ).V. Други условия

1.Настоящите правила се публикуват на интернет страницата www.voyo.bg за целия период на промоцията.

2. „БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува промените на www.voyo.bg. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.

3. Със заплащането на 1-месечен, 6-месечен или 12-месечен абонамент с кредитна или дебитна карта при посочените по-горе условия се счита, че потребителите са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

4. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат „Общи условия за взаимоотношения с потребителите на аудио-визуалната медийна услуга по заявка „Voyo”, предоставяна от „БТВ Медиа Груп” ЕАД” (Общите условия), публикувани на www.voyo.bg.